Ochrana osobních údajů a soubory cookies

S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a dodržujeme veškerou platnou legislativu. Na této stránce naleznete podrobné informace o tom, kdy, proč a které osobní údaje shromažďujeme a jak je chráníme.

Prostudovat zásady

Správce údajů

Provozovatelem webu honzarepa.cz, a tedy správcem vašich osobních údajů je fyzická osoba podnikající:
 

Jan Řepa
IČO: 70382158

DIČ: CZ7904080184
se sídlem Libušská 194/33, Praha 4 – Libuš, 142 00

Které osobní údaje shromažďujeme

Když navštívíte náš web, pracujeme s následujícími informacemi:

 • Síťový identifikátor – IP adresa
 • Cookies – využíváme cookie, které zajišťují správné fungování webu, přispívají k dobrému uživatelskému zážitku a umožňují nám anonymně vyhodnocovat návštěvnost webu. Více informací najdete v kapitole Soubory cookies.
   

Když na webu zadáte poptávku prostřednictvím online formuláře:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Telefon
 • E-mail
 • Síťový identifikátor – IP adresa
 • Cookies

Pro které účely tyto údaje shromažďujeme a na základě kterých titulů

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pro následující skupiny účelů.

 • Účely, které souvisejí s poskytovanými službami, jako je catering, kuchařská show a další gastronomické služby. Osobní údaje tak využíváme například za účelem komunikace se zákazníky, při odpovědích na poptávky apod.
   
 • Účely pro vnitřní potřebu, osobní údaje zpracováváme za účelem ochrany našich práv a oprávněných zájmů, ke sledování kvality poskytovaných služeb a k jejich následnému vylepšování, k analýzám naší činnosti apod.
   
 • Pro marketingové účely, zejména pak k analýzám návštěvnosti webu.

Právní tituly

Abychom mohli vaše údaje sbírat a zpracovávat, musíme k tomu mít vždy alespoň jeden z tzv. právních titulů. V našem případě pracujeme s těmito třemi tituly.

 • Plnění smlouvy
  Když prostřednictvím online formuláře na webu učiníte poptávku, projevili jste zájem o naši službu. Abychom tuto službu mohli adekvátně plnit, resp. mohli vám poskytnou plnohodnotnou odpověď, potřebujeme k tomu některé vaše osobní údaje.
   
 • Plnění právní povinnosti
  Zpracování některých osobních údajů za určitým účelem výslovně nařizují některé právní předpisy České republiky. Například jsme povinni uchovávat daňové a účetní doklady.
   
 • Oprávněný zájem
  Jako podnikající subjekt chceme poskytovat a nadále zkvalitňovat naše služby. Stejně tak se chceme v případě nutnosti bránit maření této naší činnosti. Do oblasti oprávněného zájmu spadá například využívání cookies a na ně navázané webové analytiky pro potřeby rozvíjení našeho webu nebo uchovávání důležité komunikace mezi námi a zákazníky pro případ reklamací.

Jak dlouho vaše údaje shromažďujeme

 • Osobní údaje uchovávané za účelem vedení účetnictví a správy daní zpracováváme po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se daňové plnění uskutečnilo.
 • Cookies – v závislosti na typu cookies je zpracováváme v rozsahu 1 den až 2 roky.

Po skončení doby oprávněného zpracování přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat a provedeme jejich vymazání.

Jak vaše osobní údaje chráníme

Osobní údaje maximálně chráníme před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením. Systém ochrany vašich dat zahrnuje tyto části.

 • Elektronické a fyzické zabezpečení
  Pečlivě dbáme na aktuálnost všech využívaných systémů, softwarů a programů. Velkou důležitost věnujeme používání antivirových programů. Stejně intenzivně se věnujeme bezpečnosti fyzických uložišť dat v naší provozovně.
   
 • Procesuální zabezpečení
  Máme zmapovány operace, které s vašimi osobními údaji provádíme. To nám umožňuje sbírat jen osobní údaje, které skutečně potřebujeme, a minimalizovat nakládání s nimi.
   
 • Personální zabezpečení
  Osoby, které přicházejí v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností do styku s vašimi osobními údaji, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Kdo vaše údaje zpracovává

Vývoj a správa webové prezentace nástroje Solidpixels

Breezy, s.r.o. – Plzeňská 157/98, Košíře, 150 00 Praha 5

Webhostingové a serverové služby

Breezy, s.r.o. – Plzeňská 157/98, Košíře, 150 00 Praha 5

Provozovatel analytického nástroje Google Analytics

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States of America

Vaše práva

Jako fyzická osoba máte následující práva, která u nás můžete kdykoli uplatnit.

 • Právo na informace
 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu, resp. doplnění osobních údajů
 • Právo na výmaz neboli právo být zapomenut
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování

Vaše práva můžete aktivně uplatnit prostřednictvím těchto kontaktů:

Jan Řepa
Libušská 194/33, Praha 4 – Libuš, 142 00

Tel.: +420 777 176 000
E-mail: jan.repa@catering1.cz

Cookies

Při poskytování služeb využíváme také cookies. Díky nim víme, jak návštěvníci pracují s obsahem našich webových stránek. Získaná data nám pomáhají při vylepšování webu, stejně jako nám umožňují efektivněji zacílit náš online marketing. Vymazání cookies je plně ve vaší kompetenci v rámci nastavení vašeho webového prohlížeče.

Cookies na webu honzarepa.cz

Název

Společnost

Typ

Platnost

Informace o ochraně osobních údajů / Smluvní podmínky

Universal Analytics

Google Inc.

Analytické

Dlouhodobé
Krátkodobé

https://support.google.com/analytics/

Tím, že www stránky honzarepa.cz používáte, souhlasíte s ukládáním souborů cookies do svého zařízení. Pokud chcete v prohlížení pokračovat bez využívání cookies, máte tyto základní možnosti. Ve svém webovém prohlížeči můžete povolit ukládání jen určitých typů cookies anebo jejich využívání zcela zakázat. Jak postupovat najdete v nápovědách příslušných webových prohlížečů.

Chcete-li při svém pohybu na internetu blokovat pouze službu Google Analytics, můžete si pro svůj prohlížeč stáhnout nástroj Google zde: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.